Sprekend Nadat Hij Gestorven IsDeel 4.pdf

Sprekend Nadat Hij Gestorven IsDeel 4 PDF

Willem C. Lamain werd geboren te Kamperland, Zeeland, 1904. Van kindsaf vreesde hij de Heere. Op 15-jarige leeftijd werd hij bewust van zijn roeping tot het predikambt. Ruim 60 jaar heeft hij gesproken. De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 4e bundel van 20 preken zijn diverse preken opgenomen over het leven van Jeftha. Ook een aantel over Psalm 146. Deze heeft hijzelf voor de pers gereedgemaakt. Deze preken zijn zij goed bestudeerd en staan vol lessen voor het geestelijk leven. Ootmoed siert een christen en zeker een leraar die staat tussen de Heere en het volk als hij in zijn dienstwerk bezig is. De nodigingen van het lieflijk Evangelie zijn warm en welmenend. De bemoedigingen voor Gods volk zijn beschamend en vertroostend. De Heere zegene ook deze 4e bundel.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 1.87 MB
ISBN 9781326395285
AUTOR Ds. Willem C. Lamain
DATEINAME Sprekend Nadat Hij Gestorven IsDeel 4.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 03/01/2020

27 sep 2018 ... 4. 'Ik kan niet genezen van een kwaal die ik niet ken' - ... gesorteerd, te meer daar zijn werk pas is verschenen lang nadat hij dankzij medicatie ...