Inleiding in de gezondheidszorg.pdf

Inleiding in de gezondheidszorg PDF

Dit boek geeft dokters-, apothekers- en tandartsassistenten in opleiding een volle¬dig en actueel beeld van de gezondheids¬zorg in Nederland. Het boek geeft antwoord op vragen als: hoe zit het nu met eigen risico? Wie mag welke medische gegevens zien? En waarom is het zo moeilijk om zorgkosten in de hand te houden? Ook is het boek zeer geschikt als naslag¬werk in de praktijk.  Inleiding in de gezondheidszorg beschrijft verschillende soorten zorg en taken van zorgverleners in de eerste en tweede lijn. In deze vierde, herziene druk leest u over preventie, voorlichting, patiëntrechten, financiering van de zorg en gezondheids¬beleid en -wetgeving. Ook laat het boek zien wat de recente ontwikkelingen zijn op het gebied van bijvoorbeeld het Elek¬tronisch Patiënten Dossier, het Landelijk Schakelpunt, het klachtrecht, de uitbrei¬ding van prenatale testen en de opkomst van budgetpolissen. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de gezondheidszorg en de veranderingen gaan door. Daarom hebben de auteurs niet geprobeerd om volledig te zijn. Wel willen ze graag dat de informatie praktijkgericht is en dat studenten en assisterenden hun beroepspraktijk herkennen in dit boek. Marieke van der Burgt werkte als docent medische vakken en patiëntenvoorlich¬ting aan het hbo en mbo. Zij is auteur van diverse boeken voor zorgopleidingen van het hbo en mbo en nascholingspro¬gramma’s. Els van Mechelen-Gevers werkte als diëtist in alle velden van de gezondheidszorg en als docent aan Fontys Hogeschool. Zij is auteur van diverse boeken voor zorgoplei¬dingen van het hbo en mbo.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 8.91 MB
ISBN 9789036822169
AUTOR M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers
DATEINAME Inleiding in de gezondheidszorg.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 09/03/2020

1 Kostenhandleiding