Grensovergangen: Over Geesteswetenschap, Universitair Beleid En Samenleving.pdf

Grensovergangen: Over Geesteswetenschap, Universitair Beleid En Samenleving PDF

Deze bundeling van essays over cultuur- of geesteswetenschap, universiteit en samenleving verschijnt ter gelegenheid van het emeritaat van professor Herman De Dijn, die op een bevoorrechte manier getuige is geweest van de ontwikkelingen aan de universiteit en in de wetenschap. De belangstelling van de auteur voor deze evoluties bestond nog voor hij in de Leuvense universiteit vice-rector werd voor de Humane Wetenschappen (1995-2000), maar is sindsdien alleen maar toegenomen. De essays berusten op grote belezenheid en zijn het resultaat van langdurige observatie, geduldige reflectie en breed onderzoek. Ze beantwoorden aan een genre waarvan de wetenschappelijkheid vandaag wordt betwist, omdat men van academici niet meer verwacht dat ze in brede zin reflecteren. Dat is tevens waar in deze essays opnieuw wordt voor geargumenteerd. De Dijn pleit voor grensoverschrijding in de geesteswetenschappen en in de filosofie, voor ware interdisciplinariteit. Alleen zo kan de universiteit werkelijk van belang zijn voor het maatschappelijke debat en voor de conversaties die de cultuur vormgeven.Tegelijk biedt dit boek een analyse van de huidige tendens naar een managerial university, een universiteit gerund als een bedrijf en gericht op de een of andere soort meetbare meerwaarde. Deze evolutie wordt gezien als symptomatisch voor een laatkapitalistische maatschappelijke ontwikkeling geobsedeerd door beheersing en zekerheid. Het gevaar van instrumentalisering van de universiteit en van unidimensionaliteit in het wetenschappelijke denken is in die context niet denkbeeldig.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 3.24 MB
ISBN 9789042921528
AUTOR H. De Dijn
DATEINAME Grensovergangen: Over Geesteswetenschap, Universitair Beleid En Samenleving.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 05/04/2020

Erik Heijerman - Docent wiskunde - Lyceum … Recensie Herman De Dijn, Grensovergangen. Over geesteswetenschap, universitair beleid en samenleving Wijsgerig Perspectief dec. 2009. Air Pressure, tentoonstellingsbespreking Kunst en Wetenschap sep. 2009. Recensie Frans Jacobs, Een filosofie van emoties en verlangen Wijsgerig Perspectief jun. 2009. Recensie Jenefer Robinson, Deeper than Reason Kunst en Wetenschap apr. 2009. Muziek, taal en Erik Heijerman - Docent wiskunde - Lyceum …