Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814. Udgivne ved Dr. Y. Nielsen, etc. forste raekke.pdf

Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814. Udgivne ved Dr. Y. Nielsen, etc. forste raekke PDF

none

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 5.75 MB
ISBN 9781241539757
AUTOR Yngvar Nielsen
DATEINAME Aktstykker vedkommende Stormagternes Mission til Kjøbenhavn og Christiania i Aaret 1814. Udgivne ved Dr. Y. Nielsen, etc. forste raekke.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 03/06/2020

lig karakteristisk for vedkommende. Naar Talen er om ... for hvert nyt Bind bleven udvidet, ligesom en Række Stam tavler til ... At det fra første Færd af har været Schimmelmanns Hen ... vendte han sent paa Aaret tilbage til Kjøbenhavn, hvor Ven ... Skaane; se Breve fra Essen til Carl Johan 1814—16, udg. af Y. Nielsen. Side Om Konventionen i Moss, Af Dr. Yngvar Nielsen 1 Gotlændingernes Handel paa ... som under Titelen : Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss 14de August 1814 i ... Sv. hist. tidskr.y S. 211 er Professor Alin ikke ganske enig med mig deri, at jeg har aftrykt ... Stormagternes Mission i 1814, anden Række, S. 177. Daae, Y. Nielsen, E. Sars og Toldinspektør Vogt samt P. A. Munchs og O. A. ... Det første Forsøg paa at indføre Kristendommen i Norge foregik i Haakon den Godes ... denne lod sit norske Rige drive for Veir og Vind. ... Længere ud paa Aaret kom Vincents Lunge og Nils Lykke til Trondhjem, hvor det ... Af det derom udgivne.